Tjenester.

G Regnskap AS tilbyr følgende tjenester:

  • Utarbeiding av årsregnskap og skattemelding
  • Bokføring, lønnskjøring, fakturering, avstemming og innrapportering
  • Rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål som naturlig hører innunder de tjenester som tilbys
  • Stiftelse av aksjeselskap med kontantinnskudd og etablering av foretak (enkle forhold)

 

Back to Top
UA-110387278-1