Økonomisystem.

Lokal installasjon og klientoppkobling

Uni Micro benyttes som økonomisystem og kundene kan få utvalgte tilganger til økonomisystem via web/Uni 24 eller klientoppkobling via web/ASP. Alt regnskapsmateriale som regnskapskontoret er i besittelse av er trygt oppbevart på Dataingeniørene AS sine servere. Følgende automatiserte løsninger tilbys og vil bidra til et mer oppdatert regnskap:

  • EHF fakturaer inn og ut.
  • Reiseregninger via web – TravelText integrert med lønnssystem
  • Dokumentflyt – Bilag sendes direkte til økonomisystem via en epost adresse som er opprettet i økonomisystemet.
  • Fakturering via web i Uni 24 direkte integrert med økonomisystem(enkle forhold).
  • Tilgang til ledelsesinfo og godkjenning av inngående fakturaer via web/Uni 24.
  • Ocr tolk – automatisk tolkning av inngående fakturaer
  • Autobank – innbetalinger fra kunder bokføres automatisk dersom ocr avtale med bank og avtale om autobank er inngått.
  • Fakturamottak – faktura mottas i økonomisystem og sendes videre for godkjenning til f.eks bruker av Uni 24.

Nettside Uni Micro Desktop

Web-basert økonomisystem

Web-baserte systemer legger bedre til rette for arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører og integrasjonsmulighetene med andre systemer er bedre. Bilagene kan lagres sikkert i skyen og det er mye som kan automatiseres. Graden av automatisering tilpasses størrelsen på bedriften og de behovene bedriften har. Systemene kan brukes av både små og store bedrifter alt etter hvilken leverandør som velges. Dersom kunde ønsker å bruke et web-basert økonomisystem som vi ikke tilbyr så bistår vi med å føre regnskap i økonomisystemet til kunde. Kunden inngår da avtale direkte med software-leverandør og betaler for hver bruker og de moduler som ønskes. Dersom regnskapet føres i økonomisystemene som vi tilbyr vil kundene bare bli belastet for software-kostnader for de tillegg som de ønsker utover de som ligger inne i grunnpakken.

Vi tilbyr Uni Economy til de av våre kunder som ønsker å ta i bruk et web-basert system.

Nettside Uni Economy

Back to Top
UA-110387278-1