Nyheter.

 • Enklere merverdiavgift med én sats


  Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes.
 • Forslag om å fjerne 350-kroners grensen


  Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.
 • Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene


  Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat.
 • Revisorforeningen satser på bærekraft


  Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.
 • Forslag til forskrift om mellombalanser


  Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.
 • Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger


  Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.
 • Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper


  De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner.
 • En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019


  Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi tar debatten 22. oktober.
 • Varsel om ikke levert årsregnskap


  Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap. Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere.
 • Regnskapsregisteret medio juli


  Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager.
Back to Top
UA-110387278-1